Styret Politiattest

Alle tilsette og frivillige som skal utføre oppgaver for AESK som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming, skal levere politiattest. Det skal gjøres kjent når en stilling eller aktivitet krever politiattest. De som skal utføre oppgaver der attest er påkrevd, er selv ansvarlig for å skaffe og vise frem politiattest for klubbens styre. Personer som ikke leverer politiattest eller har anmerkninger på attesten, skal ikke få oppgaver som innebær et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller menneske med utviklingshemming. Politiattesten skal aldri lagres hos klubben. AESK lagrer bare informasjon om:

  • Politiattest-ansvarlig
  • Dato for avkreving
  • Dato for fremvist attest
  • Navn, kontaktinformasjon, fødselsnummer og rolle/funksjon for person som må levere attest

Hvilke roller og funksjoner i AESK krever politiattest?

  • Trenere
  • Spillansvarlige
  • Sportslig leder
  • Alle som deltar på turer, treninger eller turneringer
  • Styret kan kreve politiattest basert på skjønn

Hvorfor krever vi en politiattest? Fremvisning av politiattest uten merknader blir gjort for å sikre at oppgaver i klubben bare blir utført av skikka personer.