Alver E-sport Bli sponsor

Vi sitter stor pris på alle sponsorer og er glade for alle bidrag til klubben. I tillegg til standard sponsorpakker kan vi tilby skreddersydde sponsoravtaler tilpasset dere. For en presentasjon, et møte eller om du har spørsmål så send en e-post til post@alveresport.no eller ta direkte kontakt med en av oss i styret.

Om oss

Alver E-Sport (AESK) er en frivillig organisasjon som ble stiftet i 2020. Vi har som mål å fremme interesse for elektronisk sport (e-sport) og tilby organisert trening og konkurranse i dataspill. Vi vil tilby et sosialt møtepunkt for alle som er opptatt av dataspill og e-sport i Alver – et etterlengta tilbud for barn og unge.

Hva går midlene til?

Midler vi får fra sponsorer og støttespillere går til utgifter knytt til klubbhus, treningsutstyr og gjennomføring av aktiviteter som turneringer og dataspilltreff (LAN).

Hvordan kan Alver E-sport profilere dere?

E-sport er en relativt ny sport i Norge, men på full fart fremover, også på Veslandet! Vi vil synliggjøre sponsorer på digitale plattformer, streaming-tjenester og på nettsiden vår. Alver E-sport sine sponsorer kan også bli profilert på våre arrangement. Vi vil jobbe aktivt for å skape medieoppmerksomhet rundt klubben og støttespillere