Personlig informasjon

Prisoversikt

Fyll inn foresatt sin adresse dersom du er under 18.

Passord

Dette passordet brukes til å administrere ditt medlemskap.

Samtykker

Vennligst les nøye gjennom de ulike samtykkene og kryss av for de du ønsker.

Du samtykker til at barnet ditt kan spille spill som har anbefalt aldersgrense over 12 år, men under 16 år.

Du samtykker til at barnet ditt kan spille spill som har anbefalt aldersgrense over 16 år, men under 18 år.

Du samtykker til at barnet ditt kan spille spill som har anbefalt aldersgrense over 18 år.

Du samtykker i at film eller gruppebilde tatt i forbindelse med aktiviteter i foreningen, og hvor jeg inngår, kan publiseres offentlig av foreningen.

Du samtykker i å motta elektronisk informasjon fra foreningen angående produkter, tjenester og arrangementer som er relevant i forhold til formålet med medlemskap i foreningen.